Drôtené sitá v architektúre

Obrázok hlavičky produktu - Drôtené sitá v architektúre | vomet.sk

Drôtené sitá v architektúre

Drôtené sitá, tkaniny a lankové systémy spájajú výbornú funkcionalitu s vysokým estetickým pôvabom. Zmes kreatívneho stvárnenia perspektív otvára a umožňuje fascinujúce architektonické riešenia.

Fasády

DM 1601

Váha: cca. 6,0 kg/m² | voľná plocha: cca. 51%
Použitie: fasády, stropy, miestnosti

 • na základe hrúbky použitého drôtu relatívne vysoká vlastná stabilita
Product 1 - Image 1
Fasády
Priestor
Stropy

ET 4243

Váha: cca. 5,4 kg/m² | voľná plocha: cca. 57%
Použitie: fasády, stropy, priestory

 • jednostranne hladký povrch tkaniny pôsobí opticky plocho
 • cez vysokú voľnú plochu priehľadný ET Variant
 • zvláštne optické pôsobenie cez paralélnu stranu ku krátkej strane pravouhlého oka prebiehajúceho „zdvojenými drôtmi“
 • v smere týchto dvojičiek drôtov je tkanina relatívne pružná a môže sa ľahko prispôsobiť určitým uhlom, polomerom
Product 1 - Image 1
Fasády
Stropy

DM 3601

Váha: cca. 5,3 kg/m² | voľná plocha: cca. 52%
Použitie: fasády, stropy, miestnosti

 • štruktúra tkania vytvára pri príslušnom osvetlení bodové odrazy svetla, a zachová si pritom relatívne vysokú priehľadnosť
Product 1 - Image 1
Fasády

EM 4391

Váha: ca. 6,2 kg/m² | voľná plocha: ca. 52%
Použitie: fasády, stropy, preprava

 • na základe pravouhlých ôk a použitých drôtov dobrá vlastná stabilita.
 • jednostranne hladká plocha tkaniny spôsobuje opticky plochý vzhľad
Product 1 - Image 1
Fasády
Priestor
Stropy

DM 3381

Váha: cca. 6,4 kg/m² | voľná plocha: cca. 55%
Použitie: fasády, stropy, miestnosti, doprava

 • štruktúra tkania vytvára pri príslušnom osvetlení bodové odrazy svetla, a zachová si pritom relatívne vysokú priehľadnosť
 • v dôsledku štruktúry tkaniny a zároveň veľkou otvorenou plochou je táto špecifikácia optimálna pre použitie protihlukových systémov v oblasť doprav
Product 1 - Image 1
Fasády

ET 4253

Váha: cca. 6,0 kg/m² | otvorená plocha: cca. 51%
Použitie: fasády, stropy, priestory

 • jednostranne hladký povrch tkaniny pôsobí opticky plocho
 • zvláštne optické pôsobenie cez paralélnu stranu ku krátkej strane pravouhlého oka prebiehajúceho „zdvojenými drôtmi“
 • v smere týchto dvojičiek drôtov je tkanina relatívne pružná a môže sa ľahko prispôsobiť určitým uhlo resp. polomerom
Product 1 - Image 1
Fasády
Priestor
Stropy

MB 8130

Váha: cca. 10,2 kg/m² | otvorená plocha: cca. 46%
Použitie: priestor
Z každého uhľu pohľadu sa naskytuje pohľad priehľadný resp. nepriehľadný:

 • šikmý uhoľ pohľadu, osvetlenie spredu (napr. denné svetlo a pohľad z ulice na fasádu): nepriehľadný
 • tupý uhoľ pohľadu a osvetlenie odzadu (napr. výhľad z budovy von): priehľadný
Product 1 - Image 1
Fasády

DT 1011

Váha: cca. 8,5 kg/m² | voľná plocha: cca. 66%
Použitie: fasáda

 • na základe hrúbky drôtu a štruktúry tkaniny veľmi robustná a stabilná tkanina
 • vertikálne drôty sú od seba odsadené a tým zdôrazňujú vertikálnu štruktúru napr. na fasádach
Product 1 - Image 1
Fasády

Priestor

CH 6013

Váha: cca. 3,2 kg/m² | otvorená plocha: cca. 31%
Použitie: priestor

 • na základe jedinečnej textúry (spôsobu tkania) zaujímavý "šachovnicový vzor"
 • použitie najmä v interiéri (napr. deliace steny a iné)
 • v závislosti od uhľa pohľadu a osvetlenia ľahká priehľadnosť
 • na vyžiadanie tiež so silnejšími drôtmi
Product 1 - Image 1
Priestor

ET 4223

Váha: cca. 7,2 kg/m² | voľná plocha: cca. 43%
Použitie: stropy, priestor

 • jednostranne hladký povrch tkaniny pôsobí opticky plocho
 • veľmi hustá tkanina, ktorá podľa uhlu pohľadu a osvetlenia môže pôsobiť ako priehľadne tak aj nepriehľadne
 • nepriehľadné: napríklad vpredu ako krivý – šikmý uhol pohľadu
 • priehľadné: napríklad svetlosť zozadu ako tupý uhol
 • zvláštne optické pôsobenie cez paralélnu stranu ku krátkej strane pravouhlého oka prebiehajúceho „zdvojenými drôtmi“
Product 1 - Image 1
Priestor

ST 6501

Váha: cca. 1,1 kg/m² | otvorená plocha: cca. 22%
Použitie: priestor

 • veľmi ľahko priehľadná tkanina s reliéfnym vzorom
 • obzvlášť zaujímavá pre dizajnové aplikácie
Product 1 - Image 1
Priestor

DM 1601

Váha: cca. 6,0 kg/m² | voľná plocha: cca. 51%
Použitie: fasády, stropy, miestnosti

 • na základe hrúbky použitého drôtu relatívne vysoká vlastná stabilita
Product 1 - Image 1
Fasády
Priestor
Stropy

LP 2014

Váha: cca. 11,6 kg/m² | voľná plocha: cca. 7%
Použitie: stropy, priestor

 • pozostáva z horizontálnych a vertikálnych plochých drôtov
 • na základe tesnej štruktúry siete je materiál na pohľad takmer nepriehľadný
Product 1 - Image 1
Priestor

AT 6012

Váha: cca. 3,0 kg/m² | otvorená plocha: cca. 34%
Použitie: priestor

 • na základe jedinej textúry (spôsobu tkania) zaujímavý "vzor rybej kosti"
 • použitie najmä v interiéri (napr. deliace steny a iné)
 • v závislosti od uhľa pohľadu a osvetlenia ľahká priehľadnosť
 • na vyžiadanie tiež so silnejšími drôtmi
Product 1 - Image 1
Priestor

MB 8106

Váha: cca. 5,2 kg/m² | voľná plocha: cca. 45%
Použitie: priestor
Z každého uhlu pohľadu sa naskytuje pohľad priehľadný prípadne nepriehľadný:

 • na základe enormnej pružnosti sa môže táto tkanina prispôsobiť na veľmi malý polomer a môže byť aj ako slnečné tienidlo v zodpovedajúcom systéme integrovaná
 • šikmý uhoľ pohľadu, osvetlenie spredu (napr. denné svetlo a pohľad z ulice na fasádu): nepriehľadný
 • tupý uhoľ pohľadu a osvetlenie odzadu (napr. výhľad z budovy von): priehľadný
Product 1 - Image 1
Priestor
Stropy

EM 4391

Váha: cca. 6,2 kg/m² | voľná plocha: cca. 52%
Použitie: fasády, stropy, preprava

 • na základe pravouhlých ôk a použitých drôtov dobrá vlastná stabilita
 • jednostranne hladká plocha tkaniny spôsobuje opticky plochý vzhľad
Product 1 - Image 1
Fasády
Priestor
Stropy

DT 7016

Váha: cca. 3,0 kg/m² | voľná plocha: cca. 44%
Použitie: miestnosť

 • relatívne jemná tkanina s – vzťahujúci sa na veľkosť ôk – dobrou vlastnou stabilitou
Product 1 - Image 1
Priestor

DM 3001

Váha: cca. 3,2 kg/m² | voľná plocha: cca. 56%
Použitie: stropy, miestnosti, preprava

 • štruktúra tkania vytvára pri príslušnom osvetlení bodové odrazy svetla, a zachová si pritom relatívne vysokú priehľadnosť
Product 1 - Image 1
Priestor
Stropy

MP 9237

Váha: cca. 2,2 kg/m²
Použitie: priestor

 • veľmi husté tkanivo s tenkými drôtmi
 • ohybné v oboch smeroch
 • aj pri zadnom osvetlení tkaniva je jeho priehľadnosť slabá
Product 1 - Image 1
Priestor

ST 6502

Váha: cca. 1,8 kg/m²
Použitie: priestor

 • nepriehľadná štruktúra tkaniva, pri prednej – a zadnej časti má rozdielne štruktúry
 • zaujímavé najmä pre dizajnové aplikácie
Product 1 - Image 1
Priestor

ET 4253

Váha: cca. 6,0 kg/m² | otvorená plocha: cca. 51%
Použitie: fasády, stropy, priestory

 • jednostranne hladký povrch tkaniny pôsobí opticky plocho
 • zvláštne optické pôsobenie cez paralelnú stranu ku krátkej strane pravouhlého oka prebiehajúceho „zdvojenými drôtmi“
 • v smere týchto dvojičiek drôtov je tkanina relatívne pružná a môže sa ľahko prispôsobiť určitým uhlo resp. polomerom
Product 1 - Image 1
Fasády
Priestor
Stropy

MB 8123

Váha: cca. 6,6 kg/m² | voľná plocha: cca. 64%
Prevedenie: fasády, strop

 • vyrába sa ako obloženie fasád , vďaka veľkej voľnej ploche opticky ľahko pôsobiaca, priehľadná pokrývka
 • v smere lán veľmi vysoká pružnosť, čo umožňuje prispôsobenie tiež na malý polomer
 • zároveň dobrá vlastná stabilita v smere utkaných tyčí
Product 1 - Image 1
Priestor

DM 3601

Váha: cca. 5,3 kg/m² | voľná plocha: cca. 52%
Použitie: fasády, stropy, miestnosti

 • štruktúra tkania vytvára pri príslušnom osvetlení bodové odrazy svetla, a zachová si pritom relatívne vysokú priehľadnosť
Product 1 - Image 1
Priestor

DM 3381

Váha: cca. 6,4 kg/m² | voľná plocha: cca. 55%
Použitie: fasády, stropy, miestnosti, doprava

 • štruktúra tkania vytvára pri príslušnom osvetlení bodové odrazy svetla, a zachová si pritom relatívne vysokú priehľadnosť
 • v dôsledku štruktúry tkaniny a zároveň veľkou otvorenou plochou je táto špecifikácia optimálna pre použitie protihlukových systémov v oblasť dopravy
Product 1 - Image 1
Priestor

MB 8130

Váha: cca. 10,2 kg/m² | otvorená plocha: cca. 46%
Použitie: priestor
Z každého uhlu pohľadu sa naskytuje pohľad priehľadný resp. nepriehľadný:

 • šikmý uhoľ pohľadu, osvetlenie spredu (napr. denné svetlo a pohľad z ulice na fasádu): nepriehľadný
 • tupý uhoľ pohľadu a osvetlenie odzadu (napr. výhľad z budovy von): priehľadný
Product 1 - Image 1
Priestor

Stropy

ET 4253

Váha: cca. 6,0 kg/m² | otvorená plocha: cca. 51%
Použitie: fasády, stropy, priestory

 • jednostranne hladký povrch tkaniny pôsobí opticky plocho
 • zvláštne optické pôsobenie cez paralélnu stranu ku krátkej strane pravouhlého oka prebiehajúceho „zdvojenými drôtmi“
 • v smere týchto dvojičiek drôtov je tkanina relatívne pružná a môže sa ľahko prispôsobiť určitým uhlom, polomerom
Product 1 - Image 1
Fasády
Priestor
Stropy

DM 3001

Váha: cca. 3,2 kg/m² | voľná plocha: cca. 56%
Použitie: stropy, miestnosti, preprava

 • štruktúra tkania vytvára pri príslušnom osvetlení bodové odrazy svetla, a zachová si pritom relatívne vysokú priehľadnosť
Product 1 - Image 1
Priestor
Stropy

DM 1601

Váha: cca. 6,0 kg/m² | voľná plocha: cca. 51%
Použitie: fasády, stropy, miestnosti

 • na základe hrúbky použitého drôtu relatívne vysoká vlastná stabilita
Product 1 - Image 1
Fasády
Priestor
Stropy

DM 3601

Váha: cca. 5,3 kg/m² | voľná plocha: cca. 52%
Použitie: fasády, stropy, miestnosti

 • štruktúra tkania vytvára pri príslušnom osvetlení bodové odrazy svetla, a zachová si pritom relatívne vysokú priehľadnosť
Product 1 - Image 1
Stropy

DM 3381

Váha: cca. 6,4 kg/m² | voľná plocha: cca. 55%
Použitie: fasády, stropy, miestnosti, doprava

 • štruktúra tkania vytvára pri príslušnom osvetlení bodové odrazy svetla, a zachová si pritom relatívne vysokú priehľadnosť
 • v dôsledku štruktúry tkaniny a zároveň veľkou otvorenou plochou je táto špecifikácia optimálna pre použitie protihlukových systémov v oblasť dopravy
Product 1 - Image 1
Stropy

ET 4243

Váha: cca. 5,4 kg/m² | voľná plocha: cca. 57%
Použitie: fasády, stropy, priestory

 • jednostranne hladký povrch tkaniny pôsobí opticky plocho
 • cez vysokú voľnú plochu priehľadný EGLA-TWIN Variant
 • zvláštne optické pôsobenie cez paralélnu stranu ku krátkej strane pravouhlého oka prebiehajúceho „zdvojenými drôtmi“
 • v smere týchto dvojičiek drôtov je tkanina relatívne pružná a môže sa ľahko prispôsobiť určitým uhlom, polomerom
Product 1 - Image 1
Fasády
Stropy

EM 4391

Váha: cca. 5,3 kg/m² | voľná plocha: cca. 69%
Použitie: fasády, stropy, miestnosti

 • na základe sily jednotlivých materiálov dobrá vlastná stabilita pri relatívne veľkej otvorenej ploche
Product 1 - Image 1
Fasády
Priestor
Stropy

MB 8123

Váha: cca. 6,6 kg/m² | voľná plocha: cca. 64%
Prevedenie: fasády, strop

 • vyrába sa ako obloženie fasád – na základe veľkej voľnej plochy – opticky ľahko pôsobiaca, priehľadná pokrývka
 • v smere lán veľmi vysoká pružnosť, čo umožňuje prispôsobenie tiež na malý polomer
 • zároveň dobrá vlastná stabilita v smere zotkaných tyčí
Product 1 - Image 1
Stropy

MB 8106

Váha: cca. 5,2 kg/m² | voľná plocha: cca. 45%
Použitie: priestor
Z každého uhlu pohľadu sa naskytuje pohľad priehľadný respektíve nepriehľadný:

 • na základe enormnej pružnosti sa môže táto tkanina prispôsobiť na veľmi malý polomer a inak môže byť aj ako slnečné tienidlo v zodpovedajúcom systéme integrovaný
 • šikmý uhoľ pohľadu, osvetlenie spredu (napr. denné svetlo a pohľad z ulice na fasádu): nepriehľadný
 • tupý uhoľ pohľadu a osvetlenie odzadu (napr. výhľad z budovy von): priehľadný
Product 1 - Image 1
Priestor
Stropy

DT 1011

Váha: cca. 8,5 kg/m² | voľná plocha: cca. 66%
Použitie: stropy

 • na základe hrúbky drôtu a štruktúry tkaniny veľmi robustná a stabilná tkanina
 • vertikálne drôty sú od seba odsadené a tým zdôrazňujú vertikálnu štruktúru napr. na stropoch
Product 1 - Image 1
Stropy

Poradenstvo a konzultačná činnosť


Ako správne vybrať materiál?

Túto a podobné otázky si kládlo množstvo firiem a architektov, ktorým sme pomohli pri realizácií ich projektov. Ak potrebujete poradiť aj vy, neváhajte a pýtajte sa!

Odpovieme vám na vaše otázky a pomôžeme vám s každým krokom pri výbere materiálov a realizácií projektov.

 • poskytneme technické informácie a podklady
 • poradíme so správnym výberom a použití materiálov
 • poskytneme technické doporučenia a riešenia
 • konzultácie v oblasti aplikácie a vhodnosti použitia našich výrobkov

Informujte sa priamo u našich odborníkov

 - vomet.sk

Ivan Gula

technické tkaniny, filtre, dopravné pásy, laboratórna technika, železiarsky tovar, architektúra

+421 (033) 590 37 14

+421 905 743 783

gula@vomet.sk
 - vomet.sk

Michal Štrbík

technické tkaniny, filtre, dopravné pásy, laboratórna technika, železiarsky tovar, architektúra

+421 (033) 590 37 23

+421 905 299 783

strbik@vomet.sk

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.