Laboratórne príslušenstvo

Obrázok hlavičky produktu - Laboratórne príslušenstvo | vomet.sk

Laboratórne príslušenstvo

Čističky

Prístroje na čistenie analytických sít (ultrazvukové čističky)

HAVER USC 200

 • čistenie jednotlivých sít
 • pre analytické sitá do vonkajšeho priemeru 230 mm
 • časový spínač 0-15 min alebo nepretržitá prevádzka
 • vysokofrekvenčný trvale špičkový výkon 2x240 W/periodu, 35 kHz
 • sieťové napätie230 V 
 • frekvenčná regulácia 50 - 60 Hz
Product 1 - Image 1

HAVER USC 500

 • čistenie jednotlivých jednotlivých sít
 • pre analytické sitá do vonkajšeho priemeru 500 mm
 • časový spínač 0-15 min alebo nepretržitá prevádzka
 • vysokofrekvenčný trvale špičkový výkon: 2x600 W/periodu, 35 kHz
 • sieťové napätie 230 V 
 • frekvenčná regulácia 50-60 Hz
Product 1 - Image 1

HAVER USC 200 MULTI

 • pre súčasné vertikálne čistenie až 5 analytických sít s priemerom 200 resp. 203 mm
 • časový spínač 0-15 min alebo nepretržitá prevádzka
 • vysokofrekvenčný trvale špičkový výkon 2x1000 W/periodu, 35 kHz
 • sieťové napätie 230 V 
 • frekvenčná regulácia 50- 60 Hz
Product 1 - Image 1

Deličky

Pre delenie materiálov na reprezentatívnej skúšobnej vzorky sa používá delička (kvartovač) vzoriek. V deliacej hlave sa materiál rovnomerne rozdelí do záchytných misek.


HAVER RT 6,3 - RT 12,5

Delička sa skladá zo stojanu z lakovaného oceľového plechu, troch záchytných misiek z bílého plechu, príp. z poplastovaného plechu a deliacej hlavy z nerezového plechu. Dodává sa s triediacmi štrbinami podľa veľikosti deleného materiálu.

RT 6,3: 12 žliabkov ( 6,3 mm = 1 " )
RT 12,5: 18 žliabkov ( 12,5 mm = 1 " )

Pre delenie jemného materiálu je možné dodať v prevedení s krytom proti prachu.

Product 1 - Image 1

HAVER RT 25 - RT 37,5 - RT 50 - RT 75

Delička sa skladá zo stojanu, deliacej hlavy a troch záchytných misiek z oceľového žiarovo pozinkovaného plechu. Dodává se s triediacimi štrbinami podľa veľkosti děleného materiálu.

RT 25: 16 žliabkov ( 25 mm = 1" )
RT 37,5: 12 žliabkov ( 37,5 mm = 11" )
RT 50: 8 žliabkov ( 50 mm = 2" )
RT 75: 6 žliabkov ( 75 mm = 3" )

Product 1 - Image 1

CSA SOFTWARE

Počítačový program pre vyhodnocovanie sitových analýz

Tento software bol vyvinutý pre počítačové vyhodnotenie sitových analýz podľa platných noriem. Pre zadanie základných dát do PC a po priebehu preosievania se jednotlivé analytické sitá s nadsitnou hmotou kompletne zvážia. (Zistené hmotnosti je možné zadať manuálne alebo sú automaticky prevedené z váhy do PC.) HAVER - CSA - SOFTWARE vyhodnotí sitovej analýzy. DODÁVÁME V ANGLICKEJ ALEBO NEMECKEJ VERZII.

HAVER - CSA - BASIC

HAVER - CSA - Expert

HAVER - CSA - Network

Fotooptická analýza


HAVER- CPA

Prístrojom HAVER - CPA sa dajú prevádzať analýzy veľkosti a tvaru zrna. Prístroj postavený na technológii sklených vlákien meria suché a neaglomerované sypké materiály v rozsahu merania od 40 µm do 400 mm. Princíp je podobný ako pri faxe kde sa kontinuálne skenuje prúd častíc.

V porovnaní s ostatnými optickými metódami merania dosahuje podstatne väčšieho rozsahu merania a rýchlejšieho priechodu meraného materiálu. Digitálna riadková kamera CCD spracuje za sekundu cez 20 miliónov pixelov a až 4.000 častíc pri rozlíšení až 12 µm /pixel/.

Analýza HAVER -CPA poskytuje hodnoty tvaru zrna, počet častíc, informácie o obvodu a povrchu častíc, rozdelenie zŕn v ľubovoľných triedach veľkosti a daľšie parametre. Analýza veľkosti zŕn ukazuje rozdelenie veľkosti zŕn ako krivku podsitného, nadsitného alebo hustoty.

Znázornenie výsledkov sa prevádza tabuľkou alebo graficky. Tieto prístroje sa môžu prevádzkovať do - 40°C, napr. v potravinárskom priemysle. Prístroje on-line sa používajú v najrôznějších odvetviach. Slúžia pre kontinuálnu optimalizáciu výroby. Všetky bežné rozhrania sú nastavené.

Product 1 - Image 1 Product 1 - Image 1

Poradenstvo a konzultačná činnosť


Ako vybrať správny produkt?

Ak potrebujete poradiť, neváhajte a pýtajte sa!

Odpovieme vám na vaše otázky a pomôžeme vám s každým krokom pri výbere materiálov a realizácií projektov.

 • poskytneme technické informácie a podklady
 • poradíme so správnym výberom a použití materiálov
 • poskytneme technické doporučenia a riešenia
 • konzultácie v oblasti aplikácie a vhodnosti použitia našich výrobkov

Informujte sa priamo u našich odborníkov

 - vomet.sk

Ivan Gula

dopravné pásy, filtre, laboratórna technika, architektúra

+421 (033) 590 37 14

+421 905 743 783

gula@vomet.sk
 - vomet.sk

Alena Bohunická

technické tkaniny, tkaniny proti hmyzu, šesťhranné pletivo, zábrany proti vtáctvu

+421 (033) 590 37 27

bohunicka@vomet.sk